իմաստուն

Իմաստունին հարցնում են.

— Շա՞տ ենք սպասելու բարեփոխումների։
— Եթէ սպասելու էք, ուրեմն՝ շատ։