թարգմանութիւն ֆիչրների մասին

«Ֆիչր»֊ը դարձել է շատ բացասական բառ, քանի որ այն ցոյց է տալիս որ պէտք է շատ ունենալ նրանից։ Գրեթէ ակնկալւում է որ ծրագրերի նոր վարկածները պէտք է իրենց հետ ներկայացնեն ֆիչրների նոր ցուցակ։ Ծրագրաւորողները աւելացնում են ֆիչրներ, պարզապէս որ աւելացնեն նոր ֆիչրներ, եւ օգտուողները պահանջում են ֆիչրներ, պարզապէս որ ունենան նոր ֆիչրներ։ Այն իրականում դարձել է ահագին անսովոր խուսափելու ֆիչրները եւ խուսափել ֆիչրութիւնը։

աղբիւրը՝ Introducing OpenBSD’s new httpd

Պատասխանել մեյլով