another country is…

IRC֊ում քաղաքական հարցեր էինք քննարկում, Սիրիա, Ուկրաինա, Եւրոպա, Նահանգներ, Ռուսաստան, մէկ էլ մէկը գրում է.

another country is an other society, an other language, other customs rules. it’s like a tree transplanted to another location. it can not take root.

բան չունեմ աւելացնելու։

Պատասխանել մեյլով