ասք 7 տարի միասին մնալու մասին

սէրը շատ հզօր է երբ ան իրական է եւ անկեղծ, ես աւելի անկեղծ սէր չեմ տեսած քան նոքիա ն900-ի եւ իր համայնքի մէջ։

ահա, 7 տարի անց, մենք դեռ ափդեյթներ կ՚ստանանք համայնքին կողմէն (։

իսկ դո՞ւն, քո 2009 թվականի անդրոիդ սարքը ափդեյթ կ՚ստանա՞յ կոր 😉

Պատասխանել մեյլով