Յունիքսում ստանդարտ գաղտնագրելու մասին

ուզում եմ խօսել ֆայլերի գաղտնագրման մասին։ բայց ոչ GnuPG-ով եւ/կամ EncFS-ով ինչպէս միշտ առաջարկում եմ։

խօսքս գնում է միանգամեայ գաղտնագրման մասին, այս անգամ OpenSSL-ով։

գաղտնագրում ենք mytext.txt ֆայլն այսպէս՝

openssl enc -aes-256-cbc -in mytext.txt -out encrypted.asc

ապա մուտքագրում ենք գաղտնագիր։ չմոռանաք գաղտնագիրը, եւ չգրէք ոչ մէկ տեղ ։Ճ

հիմա ապագաղգտնագրում ենք՝

openssl enc -d -aes-256-cbc -in encrypted.asc -out hertext.txt

ահա եւ ջիֆ (։

Պատասխանել մեյլով