Ամսական պահոցներ՝ Հուլիսի 2020

Ասք DTrace-ով ծրագրերի հոսքը հետեւլու մասին

Մի շաբաթ առաջ գրառեցի թէ ինչպէս DTrace-ով վօկին հետեւել, այսօր ուզում եմ խօսել թէ ինչպէս հետեւլ ծրագրերին առհասարակ։

Վերցնենք էս օրինակը Սի-ով՝

#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>

void a();
void b();

void a() {
 sleep(1);
};

void b() {
 sleep(1);
};

int main() {
 while (1) {
  a();
  b();
 };
 exit(0);
}

Հիմա փորձենք հետեւլ DTrace-ով՝

root@illuria-dev:~/voc-dtrace # dtrace -F -n 'pid$target:prog0::entry,pid$target:prog0::return{} tick-5s{exit(0)}' -c ./prog0
dtrace: description 'pid$target:prog0::entry,pid$target:prog0::return' matched 17 probes
CPU FUNCTION
 0 -> _start
 0  -> handle_static_init
 0  <- handle_static_init
 0  -> main
 0   -> a
 0   <- a
 0   -> b
 0   <- b
 0   -> a
 1   <- a
 1   -> b
 1   <- b
 1   -> a
 0    | :tick-5s

Ահա փաստօրէն կարողանում ենք նաեւ տեսնել թէ ֆունկցիան երբ ա մտնում ու երբ ա դուրս գալիս։

Մի փոքր բացատրեմ, ունենք provider, module, function, probe, նշել եմ որ ուզում եմ օգտագործել pid provider-ը, որը հետեւում է userland-ում կատարուող գործերին, մոդուլը դրել եմ ծրագրի անունը՝ prog0, ֆունկցիան էական չի, իսկ probe-ը նշել եմ եւ entry (մուտք) եւ return (էլք)։ Նաեւ նշել եմ, որ 5 վայրկեան յետոյ դուրս գայ։

Օկ հրաշալի, հիմա փորձենք օբերոնով գրած ծրագիր՝

MODULE prog1;

IMPORT Platform;

PROCEDURE A();
BEGIN
 Platform.Delay(1000)
END A;

PROCEDURE B();
BEGIN
 Platform.Delay(1000)
END B;

BEGIN
 WHILE TRUE
 DO
  A();
  B();
 END
END prog1.

Հիմա փորձենք հետեւել DTrace-ով՝

root@illuria-dev:~/voc-dtrace # dtrace -F -n 'pid$target:prog1::entry,pid$target:prog1::return{} tick-5s{exit(0)}' -c ./prog1
dtrace: description 'pid$target:prog1::entry,pid$target:prog1::return' matched 17 probes
CPU FUNCTION
 1 -> _start
 1  -> handle_static_init
 1  <- handle_static_init
 1  -> main
 1   -> prog1_A
 1   <- prog1_A
 1   -> prog1_B
 1   <- prog1_B
 1   -> prog1_A
 1   <- prog1_A
 1   -> prog1_B
 1   <- prog1_B
 1   -> prog1_A
 0    | :tick-5s

Ահ, մի բան էն չի։ հմմ։ երեւի վօկի գեներացրած կոդից ա՝

/* voc 2.1.0 [2020/07/14] for clang LP64 on freebsd xtpam */

#define SHORTINT INT8
#define INTEGER INT16
#define LONGINT INT32
#define SET   UINT32

#include "SYSTEM.h"
#include "Platform.h"

static void prog1_A (void);
static void prog1_B (void);

static void prog1_A (void)
{
 Platform_Delay(1000);
}

static void prog1_B (void)
{
 Platform_Delay(1000);
}

export int main(int argc, char **argv)
{
 __INIT(argc, argv);
 __MODULE_IMPORT(Platform);
 __REGMAIN("prog1", 0);
/* BEGIN */
 while (1) {
  prog1_A();
  prog1_B();
 }
 __FINI;
}

Հա, փաստօրէն վօկի գեներացրած կոդից ա։

Լաւ, ենթադրենք սա իրական ծրագիր ա, ու ուզում ենք իմանալ ուր ա bottleneck-ը, պէտք է հասկանալ ամենաերկարը որտեղ ա ծրագրին երկար տեւում։

pid$target:prog1::entry
{
    self->ts = timestamp;
}

pid$target:prog1::return
/self->ts/
{
    @time[probefunc] = sum(timestamp - self->ts);
    self->ts = 0;
}

tick-5s
{
    exit(0)
}

Էս դէպքում ֆունկցիայի մէջ մտնելու ժամանակ ասում եմ որ ts փոփոխականի մէջ նշի timestamp-ը, ու ելքի ժամանակ ստուգել եթէ ts փոփոխականը յայտարարուած ա։

@time[probefunc] = sum(timestamp - self->ts); տողի վրայ ագրիգացիա է կատարւում գումարելով (sum) թէ ինչքան ժամանակ է տեւել մտնելուց մինչեւ դուրս գալը (timestamp - self->ts) ու պահում time փոփոխականի մէջ։

5 վայրկեան յետոյ դուրս է գալիս ։)

ահա՝

root@illuria-dev:~/voc-dtrace # dtrace -s prog1.d -c ./prog1
dtrace: script 'prog1.d' matched 17 probes
CPU   ID          FUNCTION:NAME
 0 72544             :tick-5s

 handle_static_init                       5137
 prog1_A                         2057419770
 prog1_B                         2063438603

էսօրուայ համար էսքանը։

ասանկ բաներ։

Պատասխանել մեյլով

Ասք DTrace-ով վօկին հետեւելու մասին

Մի քանի օր առաջ իմ անգլերէն մատեանում գրառել էի թէ ինչպէս Erlangի վիրտուալ մեքենան հետեւել, ու «ցանցառներ ռադիօ»-ի ժամանակ նորայրը հարցրեց եթէ նման բան կարող ենք անել կոմպիլացուած լեզուների վրայ։

Իհարկէ հնարաւոր է, բայց դէ մեզ պէտք է ինչ-որ հետեւելու համակարգ, օրինակ DTrace կամ eBPF։

Իհարկէ DTrace ամէն օր օգտագործում եմ, այնպէս որ մտածեցի, ինչ վատ կը լինի, եթէ փորձեմ վօկ-ի հետ աշխատեցնել ։)

MODULE prog0;

IMPORT Out;

BEGIN
 Out.String("Hello, World!"); Out.Ln;
END prog0.

կոմպիլացնենք ու աշխատեցնենք՝

root@illuria-dev:dtrace # voc -m prog0.Mod
prog0.Mod Compiling prog0. Main program. 383 chars.
root@illuria-dev:dtrace # ./prog0
Hello, World!

Շատ լաւ, հրաշալի։

Հիմա ինձ պէտք է իմանալ, թէ prog0 պրոցեսը առհասարակ ինչ ֆունկցիաներ է կանչում։

փորձարկում առաջին՝

փորձեմ տեսնել ամէն ինչ որը կանչում է prog0-ն, ապա գրում եմ all.d ֆայլի մէջ՝

pid$target:::
{
    printf("%s:%s:%s:%s\n", probeprov, probemod, probefunc, probename);
}

ու հիմա աշխատեցնեմ՝

root@illuria-dev:dtrace # dtrace -s all.d -c ./prog0
dtrace: failed to compile script all.d: line 1: failed to create offset probes in 'ethZip_ReadBytes': Cannot allocate memory

Հմմ, memory allocation խնդիր է։ լաւ, փորձեմ աւելի քիչ բան կանչել։ տեսնես ի՞նչ գրադարաններ եւ/կամ ռանթայմեր է կանչում prog0-ն։

root@illuria-dev:dtrace # ldd ./prog0
./prog0:
    libvoc-O2.so => /usr/local/share/voc/lib/libvoc-O2.so (0x800249000)
    libc.so.7 => /lib/libc.so.7 (0x80034f000)

Լաւ, լաւ, կարող եմ միայն libvoc-O2-ին կանչել ։)

սարքում եմ libvoc.d ֆայլ, մէջը գրում եմ՝

pid$target:libvoc-O2::entry
{
    printf("%s:%s:%s:%s\n", probeprov, probemod, probefunc, probename);
}

ու կանչում եմ՝

root@illuria-dev:dtrace # dtrace -s libvoc.d -c ./prog0 -o libvoc.out
dtrace: script 'libvoc.d' matched 1651 probes
Hello, World!
dtrace: pid 64686 has exited

ահ, 1651 հատ տուեալների մուտք կայ։ դէ կարդանք մեր output-ը՝

   1	CPU   ID          FUNCTION:NAME
   2	 0 262042        Modules_Init:entry pid64686:libvoc-O2.so:Modules_Init:entry
   3	 0 261868       Heap_InitHeap:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_InitHeap:entry
   4	 0 261751    Platform_OSAllocate:entry pid64686:libvoc-O2.so:Platform_OSAllocate:entry
   5	 0 261679         Heap__init:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap__init:entry
   6	 0 262691        Heap_REGMOD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGMOD:entry
   7	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
   8	 0 262116        Heap_REGCMD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGCMD:entry
   9	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  10	 0 262116        Heap_REGCMD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGCMD:entry
  11	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  12	 0 262116        Heap_REGCMD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGCMD:entry
  13	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  14	 0 262116        Heap_REGCMD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGCMD:entry
  15	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  16	 0 262180       SYSTEM_INHERIT:entry pid64686:libvoc-O2.so:SYSTEM_INHERIT:entry
  17	 0 262180       SYSTEM_INHERIT:entry pid64686:libvoc-O2.so:SYSTEM_INHERIT:entry
  18	 0 262180       SYSTEM_INHERIT:entry pid64686:libvoc-O2.so:SYSTEM_INHERIT:entry
  19	 0 262180       SYSTEM_INHERIT:entry pid64686:libvoc-O2.so:SYSTEM_INHERIT:entry
  20	 0 262570       Modules__init:entry pid64686:libvoc-O2.so:Modules__init:entry
  21	 0 261679         Heap__init:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap__init:entry
  22	 0 261970        Heap_INCREF:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_INCREF:entry
  23	 0 262511       Platform__init:entry pid64686:libvoc-O2.so:Platform__init:entry
  24	 0 262691        Heap_REGMOD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGMOD:entry
  25	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  26	 0 261924        Heap_REGTYP:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGTYP:entry
  27	 0 262180       SYSTEM_INHERIT:entry pid64686:libvoc-O2.so:SYSTEM_INHERIT:entry
  28	 0 262461         SYSTEM_DIV:entry pid64686:libvoc-O2.so:SYSTEM_DIV:entry
  29	 0 261970        Heap_INCREF:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_INCREF:entry
  30	 0 262691        Heap_REGMOD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGMOD:entry
  31	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  32	 0 262685  Platform_IdentifyByName:entry pid64686:libvoc-O2.so:Platform_IdentifyByName:entry
  33	 0 263025         Out__init:entry pid64686:libvoc-O2.so:Out__init:entry
  34	 0 261679         Heap__init:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap__init:entry
  35	 0 261970        Heap_INCREF:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_INCREF:entry
  36	 0 262511       Platform__init:entry pid64686:libvoc-O2.so:Platform__init:entry
  37	 0 261970        Heap_INCREF:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_INCREF:entry
  38	 0 262691        Heap_REGMOD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGMOD:entry
  39	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  40	 0 262116        Heap_REGCMD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGCMD:entry
  41	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  42	 0 262116        Heap_REGCMD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGCMD:entry
  43	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  44	 0 262116        Heap_REGCMD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGCMD:entry
  45	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  46	 0 262886     Platform_IsConsole:entry pid64686:libvoc-O2.so:Platform_IsConsole:entry
  47	 0 261970        Heap_INCREF:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_INCREF:entry
  48	 0 262691        Heap_REGMOD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGMOD:entry
  49	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  50	 0 262286         Out_String:entry pid64686:libvoc-O2.so:Out_String:entry
  51	 0 262704           Out_Ln:entry pid64686:libvoc-O2.so:Out_Ln:entry
  52	 0 261895       Platform_Write:entry pid64686:libvoc-O2.so:Platform_Write:entry
  53	 0 262517        Heap_FINALL:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_FINALL:entry

ահ, հրաշալի, տող 50-ում կանչում ա Out.String

հիմա կարող ենք փորձել դինամիք կերպով կանչել իրա առաջին արգումենտը ։)

գրում եմ string_arg.d ֆայլի մէջ՝

pid$target:libvoc-O2:Out_String:entry
{
    printf("Function Out.String has run with arguments: %s", copyinstr(arg0));
}

ու աշխատեցնում եմ՝

root@illuria-dev:dtrace # dtrace -qs string_arg.d -c ./prog0
Hello, World!
Function Out.String has run with arguments: Hello, World!

Ահ, հրաշալի՜

Լաւ, հիմա փորձեմ more dirty stuff 😉

ունենք prog1.Mod

MODULE prog1;

IMPORT Out, In;

VAR s: ARRAY 32 OF CHAR;
BEGIN
 In.Line(s); Out.Ln;
END prog1.

ու նաեւ հետեւլեալ D ծրագիրը՝

pid$target:libvoc-O2:Platform_ReadBuf:entry
{
    printf("Function Platform.Readbuf has run with arguments: %s\n", copyinstr(arg1));
}

ահա!

root@illuria-dev:dtrace # voc -m prog1.Mod
prog1.Mod Compiling prog1. Main program. 435 chars.
root@illuria-dev:dtrace # dtrace -qs in.d -c ./prog1
Function Platform.Readbuf has run with arguments:
myinput!

Function Platform.Readbuf has run with arguments: m
Function Platform.Readbuf has run with arguments: y
Function Platform.Readbuf has run with arguments: i
Function Platform.Readbuf has run with arguments: n
Function Platform.Readbuf has run with arguments: p
Function Platform.Readbuf has run with arguments: u
Function Platform.Readbuf has run with arguments: t
Function Platform.Readbuf has run with arguments: !

root@illuria-dev:dtrace #

Այնպէս որ, հա՛։ DTrace-ը փաստացի rootkit է ։)

ասանկ բաներ։

Պատասխանել մեյլով

Ասք թերթերի մասին

Այսօր ահագին բլբլացել եմ թութում եւ թվիթերում ժամանակակից մամուլի բումի եւ թերթերի մասին։ Ուզում եմ նոյնը նաեւ գրել այստեղ, Հայերէնով։

Այս ինֆորմացիայի դարի ժամանակ ահագին բարդ է պահպանել առողջութիւնը լուրերը կարդալու ժամանակ, շատ բարդ է իմանալ թէ ինչ է կատարւում երկրի մը մէջ, երբ ամէն մի յօդուած ներկայացնում է տուեալների բիթեր առանց ոչ մի տեղեկատուութեան։

Հենց այդ պատճառով մի քանի ամիս առաջ որոշեցի կարդալ թերթեր։ այո, թղթով տպած թերթեր։

Երեք գլխաւոր բաներ են կատարւում երբ կարդում ես թերթ։

Առաջին. Տուեալները սկսում են իրար հետ կապ ունենալ։ Այսօր կարդում ես շատ փոքր նորութիւն, մէկ շաբաթ յետոյ կարդում ես այդ լուրի զարգացումները։ TL;DR՝ չես կորում։

Երկրոդ. Մարդկանց տալիս է հարթակ, որտեղ կարող են արտայայտել իրենց մտքերը եւ տեսակէտը ինչ որ հարցի շուրջ, դա լինի քաղաքական, արուեսի, մշակոյթի կամ իրենց յուզող խնդրի մասին։

Երրորդ. Մարդիկ, մանաւանդ ջահելները, սկսում են շատ տարօրինակ նայել։ Երբ նստում եմ սրճարանում եւ պայուսակիցս հանում եմ թերթը, ինձ նայում մտածելով «էս թե՞րթ ա կարդում։ բայց ինքը պապի չի։ ախր Այֆոն ու ՄակԲուք ունի։ ինչի՞»։

TL;DR: Թերթերը շատ լաւն են, առցանց տուեալների բումը չի նշանակում որ թերթերը վերացել են, ոչ էլ պէտք է նշանակի այն։

Գնի՛ր Թերթ մը, Փրկի՛ր Լրագրութիւնը։

Պատասխանել մեյլով

Վատ միգրացիայի մասին

մօտ մէկ տարի առաջ խօստացել էի, որ կրկին գրելու եմ մատեանում։ Սակայն կեանքը նենց բան ա, որ մի օր խօստանում ես, ու յաջորդ օրը արդէն սկսում ես գործերով խառը լինել։

Միւս պատճառներից մէկը, որ չէի գրառում, այն էր, որ Հուգո գաղթ անելուց յետոյ, մատեանում ահագին խնդիրներ կային, մանաւանդ մեդիաների հետ, նկարները ցոյց չէր տալիս, իսկ վիդեոները չկան։

մի փոքր պատմեմ, թէ ինչպէս յունիքսի գործիքները օգտագործելով աւտոմատ հետ բերեցի նկարները։

Նախ պէտք է հասկանալ թէ ինչումն է խնդիրը։ MarkDown նիշերը բացելուց յետոյ, տեսայ որ նկարների պիտակն էր սխալ։ ՄարքԴաունում պէտք է լինի

![alt text](image.jpg)

Սակայն իմ մօտ WordPressից Hugo convert անելու ժամանակ այսպէս էր փոխուել՝

[<img src="հասցէ" ալտ="ինֆո"/>](հասցէ)

շատ լաւ, ուրեմն պէտք էր բոլոր ֆայլերի մէջ աւելացնել ! նշանը։
Բացի դրանից, պէտք էր հաստատ իմանալ, որ նկար ա, ու քանի որ converterը հենց [<img>](src) ֆորմատով էր սարքում, կարելի է ենթադրել, որ եթէ ունենք [<img ուրեմն դա նկար է, ու կարող ենք աւելացնել ! տառը։

պէտք է ընդամէնը մի հատ հրաման աշխատեցնել։

sed -i '' 's/\[<img/![<img/g' *

Եւ ահա, բոլոր նկարները հետ յայտնուեցին ։) օր՝ Լեգգի տառատեսակ

յաջորդ քայլը պէտք է լինի, թէ ինչպէս հետ բերել վիդէոների լինքերը։

ասանկ բաներ

Պատասխանել մեյլով