Ասք DTrace-ով վօկին հետեւելու մասին

Մի քանի օր առաջ իմ անգլերէն մատեանում գրառել էի թէ ինչպէս Erlangի վիրտուալ մեքենան հետեւել, ու «ցանցառներ ռադիօ»-ի ժամանակ նորայրը հարցրեց եթէ նման բան կարող ենք անել կոմպիլացուած լեզուների վրայ։

Իհարկէ հնարաւոր է, բայց դէ մեզ պէտք է ինչ-որ հետեւելու համակարգ, օրինակ DTrace կամ eBPF։

Իհարկէ DTrace ամէն օր օգտագործում եմ, այնպէս որ մտածեցի, ինչ վատ կը լինի, եթէ փորձեմ վօկ-ի հետ աշխատեցնել ։)

MODULE prog0;

IMPORT Out;

BEGIN
 Out.String("Hello, World!"); Out.Ln;
END prog0.

կոմպիլացնենք ու աշխատեցնենք՝

root@illuria-dev:dtrace # voc -m prog0.Mod
prog0.Mod Compiling prog0. Main program. 383 chars.
root@illuria-dev:dtrace # ./prog0
Hello, World!

Շատ լաւ, հրաշալի։

Հիմա ինձ պէտք է իմանալ, թէ prog0 պրոցեսը առհասարակ ինչ ֆունկցիաներ է կանչում։

փորձարկում առաջին՝

փորձեմ տեսնել ամէն ինչ որը կանչում է prog0-ն, ապա գրում եմ all.d ֆայլի մէջ՝

pid$target:::
{
    printf("%s:%s:%s:%s\n", probeprov, probemod, probefunc, probename);
}

ու հիմա աշխատեցնեմ՝

root@illuria-dev:dtrace # dtrace -s all.d -c ./prog0
dtrace: failed to compile script all.d: line 1: failed to create offset probes in 'ethZip_ReadBytes': Cannot allocate memory

Հմմ, memory allocation խնդիր է։ լաւ, փորձեմ աւելի քիչ բան կանչել։ տեսնես ի՞նչ գրադարաններ եւ/կամ ռանթայմեր է կանչում prog0-ն։

root@illuria-dev:dtrace # ldd ./prog0
./prog0:
    libvoc-O2.so => /usr/local/share/voc/lib/libvoc-O2.so (0x800249000)
    libc.so.7 => /lib/libc.so.7 (0x80034f000)

Լաւ, լաւ, կարող եմ միայն libvoc-O2-ին կանչել ։)

սարքում եմ libvoc.d ֆայլ, մէջը գրում եմ՝

pid$target:libvoc-O2::entry
{
    printf("%s:%s:%s:%s\n", probeprov, probemod, probefunc, probename);
}

ու կանչում եմ՝

root@illuria-dev:dtrace # dtrace -s libvoc.d -c ./prog0 -o libvoc.out
dtrace: script 'libvoc.d' matched 1651 probes
Hello, World!
dtrace: pid 64686 has exited

ահ, 1651 հատ տուեալների մուտք կայ։ դէ կարդանք մեր output-ը՝

   1	CPU   ID          FUNCTION:NAME
   2	 0 262042        Modules_Init:entry pid64686:libvoc-O2.so:Modules_Init:entry
   3	 0 261868       Heap_InitHeap:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_InitHeap:entry
   4	 0 261751    Platform_OSAllocate:entry pid64686:libvoc-O2.so:Platform_OSAllocate:entry
   5	 0 261679         Heap__init:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap__init:entry
   6	 0 262691        Heap_REGMOD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGMOD:entry
   7	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
   8	 0 262116        Heap_REGCMD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGCMD:entry
   9	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  10	 0 262116        Heap_REGCMD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGCMD:entry
  11	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  12	 0 262116        Heap_REGCMD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGCMD:entry
  13	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  14	 0 262116        Heap_REGCMD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGCMD:entry
  15	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  16	 0 262180       SYSTEM_INHERIT:entry pid64686:libvoc-O2.so:SYSTEM_INHERIT:entry
  17	 0 262180       SYSTEM_INHERIT:entry pid64686:libvoc-O2.so:SYSTEM_INHERIT:entry
  18	 0 262180       SYSTEM_INHERIT:entry pid64686:libvoc-O2.so:SYSTEM_INHERIT:entry
  19	 0 262180       SYSTEM_INHERIT:entry pid64686:libvoc-O2.so:SYSTEM_INHERIT:entry
  20	 0 262570       Modules__init:entry pid64686:libvoc-O2.so:Modules__init:entry
  21	 0 261679         Heap__init:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap__init:entry
  22	 0 261970        Heap_INCREF:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_INCREF:entry
  23	 0 262511       Platform__init:entry pid64686:libvoc-O2.so:Platform__init:entry
  24	 0 262691        Heap_REGMOD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGMOD:entry
  25	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  26	 0 261924        Heap_REGTYP:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGTYP:entry
  27	 0 262180       SYSTEM_INHERIT:entry pid64686:libvoc-O2.so:SYSTEM_INHERIT:entry
  28	 0 262461         SYSTEM_DIV:entry pid64686:libvoc-O2.so:SYSTEM_DIV:entry
  29	 0 261970        Heap_INCREF:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_INCREF:entry
  30	 0 262691        Heap_REGMOD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGMOD:entry
  31	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  32	 0 262685  Platform_IdentifyByName:entry pid64686:libvoc-O2.so:Platform_IdentifyByName:entry
  33	 0 263025         Out__init:entry pid64686:libvoc-O2.so:Out__init:entry
  34	 0 261679         Heap__init:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap__init:entry
  35	 0 261970        Heap_INCREF:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_INCREF:entry
  36	 0 262511       Platform__init:entry pid64686:libvoc-O2.so:Platform__init:entry
  37	 0 261970        Heap_INCREF:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_INCREF:entry
  38	 0 262691        Heap_REGMOD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGMOD:entry
  39	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  40	 0 262116        Heap_REGCMD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGCMD:entry
  41	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  42	 0 262116        Heap_REGCMD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGCMD:entry
  43	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  44	 0 262116        Heap_REGCMD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGCMD:entry
  45	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  46	 0 262886     Platform_IsConsole:entry pid64686:libvoc-O2.so:Platform_IsConsole:entry
  47	 0 261970        Heap_INCREF:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_INCREF:entry
  48	 0 262691        Heap_REGMOD:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_REGMOD:entry
  49	 0 261956        Heap_NEWREC:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_NEWREC:entry
  50	 0 262286         Out_String:entry pid64686:libvoc-O2.so:Out_String:entry
  51	 0 262704           Out_Ln:entry pid64686:libvoc-O2.so:Out_Ln:entry
  52	 0 261895       Platform_Write:entry pid64686:libvoc-O2.so:Platform_Write:entry
  53	 0 262517        Heap_FINALL:entry pid64686:libvoc-O2.so:Heap_FINALL:entry

ահ, հրաշալի, տող 50-ում կանչում ա Out.String

հիմա կարող ենք փորձել դինամիք կերպով կանչել իրա առաջին արգումենտը ։)

գրում եմ string_arg.d ֆայլի մէջ՝

pid$target:libvoc-O2:Out_String:entry
{
    printf("Function Out.String has run with arguments: %s", copyinstr(arg0));
}

ու աշխատեցնում եմ՝

root@illuria-dev:dtrace # dtrace -qs string_arg.d -c ./prog0
Hello, World!
Function Out.String has run with arguments: Hello, World!

Ահ, հրաշալի՜

Լաւ, հիմա փորձեմ more dirty stuff 😉

ունենք prog1.Mod

MODULE prog1;

IMPORT Out, In;

VAR s: ARRAY 32 OF CHAR;
BEGIN
 In.Line(s); Out.Ln;
END prog1.

ու նաեւ հետեւլեալ D ծրագիրը՝

pid$target:libvoc-O2:Platform_ReadBuf:entry
{
    printf("Function Platform.Readbuf has run with arguments: %s\n", copyinstr(arg1));
}

ահա!

root@illuria-dev:dtrace # voc -m prog1.Mod
prog1.Mod Compiling prog1. Main program. 435 chars.
root@illuria-dev:dtrace # dtrace -qs in.d -c ./prog1
Function Platform.Readbuf has run with arguments:
myinput!

Function Platform.Readbuf has run with arguments: m
Function Platform.Readbuf has run with arguments: y
Function Platform.Readbuf has run with arguments: i
Function Platform.Readbuf has run with arguments: n
Function Platform.Readbuf has run with arguments: p
Function Platform.Readbuf has run with arguments: u
Function Platform.Readbuf has run with arguments: t
Function Platform.Readbuf has run with arguments: !

root@illuria-dev:dtrace #

Այնպէս որ, հա՛։ DTrace-ը փաստացի rootkit է ։)

ասանկ բաներ։

Պատասխանել մեյլով