Պիտակների պահոցները՝ թարմացում

Անդրանիկ Վարդանեան

27 Դեկտեմբերի, 2022

Երկու տարի առաջ գրառել էի թէ ինչ եմ օգտագործում, ստեղծելով մի էջ, որտեղ մանրամասն նշուած է իմ սարքաւորումները ինչպէս նաեւ ծրագրերը։

Վերջին անգամ էջը թարմացրել էի 2021 թուականի Յունվարին։

Իսկ մի քանի օր առաջ հրապարակեցի իմ oblox համակարգի ելատեքստը oblox.bsd.am կայքում։

Եւ այպիսով, ահա, թարմացուած եւ oblox֊ով գեներացուած What I use.

Ասանկ բաներ…

Պատասխանել մեյլով