Թռռ, սիրուն չի

Թուիթթերը գովազդը բառի բուն իմաստով ազդում է վրաս։ ուղղակի անտանելի է, նկատի առնելով թէ Ծիւծիւիչում ոչ մէկ բան չի ֆիլտրւում, ես շատ ուշադիր եմ կարդում ամէն բան, ամէն տառ, ով ինչ թուիթեց, ով ում ռիթուիթեց, եւ այլն, ու մէկ էլ՝ ՀՈՊ, աշխարհի եւ իրականութեան հետ կապ չունեցող ռեկլամ։ օրինակ ժամանակին մի քանի հոգու Թուիթթերից հետեւում էի ՌՍՍ-ով, մինչեւ էս վերջերս իրենց API-ը փոխեցին, ու էլ չկայ ՌՍՍ, սիրուն չի, թռռ, սիրուն չի (։

Պատասխանել մեյլով