SSH գործակալ

Իհարկէ, շատ դէպքերում պէտք է լինում SSH-ուել սերւէրների մէջ։ հա լաւ, ամէն րոպէ էլ պէտք է լինում ։ՃՃ

Քանի ես դէմ եմ գաղտնաբառեր օգտագործելու ու սիրում եմ օգտագործել բանալիներ, ապա շատ եմ հաւաքում իմ SSH-ի բանալիների passphrase-ները։

Յիշեցի, որ դրա համար լուծում կայ. օգտագործել ssh-agent(1), որը իր յիշողութեան մէջ պահում ա passphrase-ը։

կարգաւորելու համար պէտք է աւելացնել հետեւեալը .bashrc ֆայլի մէջ.

eval $(ssh-agent -s) > /dev/null
trap "kill $SSH_AGENT_PID" 0

իսկ .ssh/config ֆայլի մէջ պէտք է աւելացնել

AddKeysToAgent yes

վերջ, հիմա մի անգամ բանալու passphrase-ը հաւաքելուց յետոյ այլեւս չի հարցնի։

ասանկ բաներ։

Պատասխանել մեյլով