Անդրանիկ Վարդանեան

8 Հուլիսի, 2022

— Սոյայի կաթ ունէ՞ք:
— Հա, բայց նուշի ա: