Երեկ տուն գնալուց նկատեցի, երանի բոլոր փողոցները ունենային իրենց անունները քաղաքային ենթակառուցուածքների վրայ: